Algemene Voorwaarden

Inschrijven/annuleren

1. Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren en is definitief wanneer het geld is overgemaakt op rekeningnummer 3803188 ten name van Susanne Kiemel.

2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht.

3. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht.

4. Bij annulering 7 dagen of korter voor de aanvang van de training vindt er geen restitutie meer plaats.

5. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

6. Bij te weinig deelnemers wordt de training door Zacht&Sterk schriftelijk geannuleerd of uitgesteld. Indien door dit uitstellen de deelnemer niet in staat is aan de groep deel te nemen en bij annulering,  wordt het volledige lesgeld teruggestort.

Algemeen

7. De deelnemer weet dat als hij/zij bepaalde oefeningen om welke reden dan ook niet kan of wil doen, zowel tijdens de bijeenkomsten als thuis, dat hij/zij vrij is om deze oefeningen niet te doen. De deelnemer weet dat Zacht&Sterk niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

8. Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op één of meerdere bijeenkomsten dan zal Zacht&Sterk eerst proberen voor een vervanger te zorgen. Wanneer dit niet lukt, wordt op een nader te bepalen datum een vervangende les aangeboden.

9. Wanneer de deelnemer een individuele afspraak/privé sessie afzegt, minder dan 24 uur tevoren, worden 50 % van de kosten in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats.


"Susanne is aardig, vrolijk en heeft een lach die je niet van haar gezicht krijgt. Ze is goed te vertrouwen en is rustig en ontspannen." Nathalie uit Rijswijk (10 jaar)